Eredmenyek

2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994

2004 eredmenyei:

2004-10-30 - Bajnoksg
 Veszprm Fireballs 14 
 NVVF Sharks 24 
2004-10-17 - Bajnoksg
 Sopron Westwind
 Veszprm Fireballs
2004-10-09 - Bajnoksg
 Veszprm Fireballs 21 
 H. Astros 25 
2004-10-02 - Bajnoksg
 Jnossomorja Rascals 21 
 Veszprm Fireballs
2004-09-26 - Bajnoksg
 Veszprm Fireballs
 Sopron Westwind 23 
2004-09-18 - Bajnoksg
 H. Astros
 Veszprm Fireballs 12 
2004-09-11 - Bajnoksg
 Veszprm Fireballs
 Jnossomorja Rascals 17 
2004-09-05 - Bajnoksg
 Szentendre Sleepwalkers 32 
 Veszprm Fireballs
2004-08-28 - Bajnoksg
 Veszprm Fireballs
 Szentendre Sleepwalkers 27 
2004-08-15 - Kupa
 Sopron Westwind
 Veszprm Fireballs
2004-06-13 - Bajnoksg
 Debrecen Dynamites
 Veszprm Fireballs 17 
2004-06-05 - Bajnoksg
 buda Brick Factory 14 
 Veszprm Fireballs
2004-05-22 - Bajnoksg
 Jnossomorja Rascals 19 
 Veszprm Fireballs
2004-05-15 - Bajnoksg
 Szombathelyi Anyaszomortk 23 
 Veszprm Fireballs 10 
2004-05-09 - Bajnoksg
 Veszprm Fireballs
 Szombathelyi Anyaszomortk 32 
2004-05-01 - Bajnoksg
 NVVF Sharks
 Veszprm Fireballs 17 
2004-04-24 - Bajnoksg
 Sopron Westwind 18 
 Veszprm Fireballs
2004-04-10 - Bajnoksg
 Veszprm Fireballs
 NVVF Sharks
2004-04-03 - Bajnoksg
 Veszprm Fireballs
 Sopron Westwind 18 

2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994


r i c a r d o & c s i b i & p a y a | 2 0 0 3 | v � v � v � p o n t f � j e r b o l s z p o n t h u