Eredmenyek

2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994

2003 eredmenyei:

2003-10-19 - Bajnoksg
 Debrecen Dynamites 10 
 Veszprm Fireballs
2003-10-11 - Bajnoksg
 Veszprm Fireballs
 Debrecen Dynamites
2003-10-04 - Bajnoksg
 Budapest Players
 Veszprm Fireballs
2003-09-28 - Bajnoksg
 Nagykanizsa Red Ants
 Veszprm Fireballs 17 
2003-09-20 - Bajnoksg
 Veszprm Fireballs 10 
 Budapest Players 12 
2003-09-13 - Bajnoksg
 Veszprm Fireballs
 Nagykanizsa Red Ants 12 
2003-07-06 - Bajnoksg
 Jnossomorja Rascals 22 
 Veszprm Fireballs
2003-06-29 - Bajnoksg
 Torony Sz?nyeghz Thury 22 
 Veszprm Fireballs
2003-06-22 - Bajnoksg
 Veszprm Fireballs
 Budapest Players Westel0660 12 
2003-06-15 - Bajnoksg
 buda Brick Factory 11 
 Veszprm Fireballs
2003-06-08 - Bajnoksg
 Veszprm Fireballs
 Szombathelyi Anyaszomortk 15 
2003-05-31 - Bajnoksg
 Szentendre Sleepwalkers 15 
 Veszprm Fireballs 10 
2003-05-24 - Bajnoksg
 Sopron Westwind 27 
 Veszprm Fireballs 12 
2003-05-18 - Bajnoksg
 Veszprm Fireballs 14 
 Nemesvmos Sharks 10 
2003-05-11 - Bajnoksg
 Veszprm Fireballs
 H. Astros 19 
2003-05-03 - Bajnoksg
 Veszprm Fireballs 10 
 Sopron Westwind 21 
2003-04-20 - Bajnoksg
 Veszprm Fireballs
 Szentendre Sleepwalkers 17 
2003-04-13 - Bajnoksg
 Nemesvmos Sharks 11 
 Veszprm Fireballs
2003-04-05 - Bajnoksg
 H. Astros 44 
 Veszprm Fireballs
2003-03-30 - Kupa
 Sopron Westwind 16 
 Veszprm Fireballs
2003-03-29 - Kupa
 Veszprm Fireballs
 Budapest Players Westel

2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994


r i c a r d o & c s i b i & p a y a | 2 0 0 3 | v � v � v � p o n t f � j e r b o l s z p o n t h u