Eredmenyek

2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994

2001 eredmenyei:

2001-10-23 - bajnoksg osztlyoz
 Veszprm Fireballs
 Sifok Fielders 18 
2001-10-21 - bajnoksg osztlyoz
 Veszprm Fireballs 19 
 Jnossomorja Rascals 18 
2001-10-14 - bajnoksg osztlyoz
 Sifok Fielders
 Veszprm Fireballs 14 
2001-09-29 - bajnoksg osztlyoz
 Jnossomorja Rascals 12 
 Veszprm Fireballs 10 
2001-09-15 - bajnoksg rjtszs
 Veszprm Fireballs
 Jszberny Stinky Sox
2001-09-15 - bajnoksg rjtszs
 Veszprm Fireballs
 Jszberny Stinky Sox
2001-09-01 - bajnoksg rjtszs
 Jszberny Stinky Sox
 Veszprm Fireballs 14 
2001-06-23 - bajnoksg alapszakasz
 Jnossomorja Rascals 16 
 Veszprm Fireballs 13 
2001-06-10 - bajnoksg alapszakasz
 Nagykanizsa Ants 14 
 Veszprm Fireballs 13 
2001-05-05 - bajnoksg alapszakasz
 Veszprm Fireballs 14 
 Nagykanizsa Ants
2001-04-14 - bajnoksg alapszakasz
 Veszprm Fireballs 13 
 Jnossomorja Rascals
2001-04-08 - kupa
 Veszprm Fireballs
 Sopron Westwind 25 
2001-04-01 - kupa
 Veszprm Fireballs 23 
 A.E. 424-es

2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994


r i c a r d o & c s i b i & p a y a | 2 0 0 3 | v � v � v � p o n t f � j e r b o l s z p o n t h u