Eredmenyek

2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994

2000 eredmenyei:

2000-10-23 - bajnoksg rjtszs
 Sifok Fielders
 Veszprm Fireballs
2000-10-15 - bajnoksg rjtszs
 Veszprm Fireballs 14 
 Nemesvmos Sharks 20 
2000-10-07 - bajnoksg alapszakasz
 A.E. 424-es
 Veszprm Fireballs 39 
2000-09-30 - bajnoksg alapszakasz
 Egri Csillagok
 Veszprm Fireballs 33 
2000-09-16 - bajnoksg alapszakasz
 Veszprm Fireballs 15 
 Jszberny Stinky Sox
2000-09-10 - bajnoksg alapszakasz
 Veszprm Fireballs 10 
 Miskolci Felh?karcolk
2000-09-02 - bajnoksg alapszakasz
 Veszprm Fireballs 20 
 Fehrvr Nightmares
2000-08-27 - bajnoksg alapszakasz
 Veszprm Fireballs
 Sifok Fielders
2000-07-08 - bajnoksg alapszakasz
 Miskolci Felh?karcolk
 Veszprm Fireballs 37 
2000-06-18 - bajnoksg alapszakasz
 Veszprm Fireballs 25 
 Egri Csillagok
2000-06-11 - bajnoksg alapszakasz
 Veszprm Fireballs 53 
 A.E. 424-es 17 
2000-05-20 - bajnoksg alapszakasz
 Fehrvr Nightmares 16 
 Veszprm Fireballs 19 
2000-05-06 - bajnoksg alapszakasz
 Sifok Fielders 15 
 Veszprm Fireballs 24 
2000-04-23 - bajnoksg alapszakasz
 Jszberny Stinky Sox
 Veszprm Fireballs 36 
2000-00-00 - kupa
 Nemesvmos Sharks 14 
 Veszprm Fireballs 20 
2000-00-00 - kupa
 Ajka Blackbirds 16 
 Veszprm Fireballs

2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994


r i c a r d o & c s i b i & p a y a | 2 0 0 3 | v � v � v � p o n t f � j e r b o l s z p o n t h u