Eredmenyek

2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994

1999 eredmenyei:

1999-10-09 - bajnoksg rjtszs
 Veszprm Fireballs
 Debrecen Dymanites 16 
1999-10-03 - bajnoksg rjtszs
 Bkscsabai Villmok 14 
 Veszprm Fireballs
1999-09-26 - bajnoksg rjtszs
 Szombathelyi Anyaszomortk 24 
 Veszprm Fireballs
1999-09-19 - bajnoksg rjtszs
 Debrecen Dymanites
 Veszprm Fireballs
1999-09-11 - bajnoksg rjtszs
 Veszprm Fireballs 16 
 Bkscsabai Villmok 24 
1999-09-04 - bajnoksg alapszakasz
 Veszprm Fireballs
 Szombathelyi Anyaszomortk
1999-08-29 - bajnoksg alapszakasz
 Veszprm Fireballs 13 
 B?srknyi Egyfej?ek 14 
1999-08-21 - bajnoksg alapszakasz
 NVVF Sharks 14 
 Veszprm Fireballs 13 
1999-06-12 - bajnoksg alapszakasz
 Veszprm Fireballs 20 
 Jnossomorja Rascals
1999-06-06 - bajnoksg alapszakasz
 Veszprm Fireballs 20 
 SOTE Kutyat?k 10 
1999-05-30 - bajnoksg alapszakasz
 Szombathelyi Anyaszomortk
 Veszprm Fireballs
1999-05-22 - bajnoksg alapszakasz
 B?srknyi Egyfej?ek
 Veszprm Fireballs 16 
1999-05-16 - bajnoksg alapszakasz
 Veszprm Fireballs
 NVVF Sharks
1999-05-08 - bajnoksg alapszakasz
 Jnossomorja Rascals
 Veszprm Fireballs 38 
1999-04-25 - bajnoksg alapszakasz
 SOTE Kutyat?k 10 
 Veszprm Fireballs 12 

2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994


r i c a r d o & c s i b i & p a y a | 2 0 0 3 | v � v � v � p o n t f � j e r b o l s z p o n t h u